Znaleziono 8 artykułów

Paweł Borecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ugrupowania polityczne wobec Kościoła w Polsce w świetle wypowiedzi programowych w latach 1989-1997 Paweł Borecki s. 31-93
Historia pewnej świątyni - historią pewnych idei Paweł Borecki s. 39-49
Sytuacja prawna Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej Paweł Borecki s. 93-108
"Prawo wyznaniowe", Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Warszawa 2006 : [recenzja] Paweł Borecki Artur Mezglewski (aut. dzieła rec.) Henryk Misztal (aut. dzieła rec.) Piotr Stanisz (aut. dzieła rec.) s. 161-166
"Państwo w doktrynie papieża Leona XIII", Mirosław Sadowski, Wrocław 2002 : [recenzja] Paweł Borecki Mirosław Sadowski (aut. dzieła rec.) s. 212-218
"Prawo wyznaniowe. Zbiór przepisów", oprac. Wacław Uruszczak, Zdzisław Zarzycki, Kraków 2003 : [recenzja] Paweł Borecki Paweł A. Leszczyński Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) Zdzisław Zarzycki (aut. dzieła rec.) s. 259-267
"Wybór źródeł do nauki prawa wyznaniowego", oprac. Ewa Gajda, Toruń 2004 : [recenzja] Paweł Borecki Ewa Gajda (aut. dzieła rec.) s. 281-285
"Prawo wyznaniowe", Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Warszawa 2006 : [recenzja] Paweł Borecki Artur Mezglewski (aut. dzieła rec.) Henryk Misztal (aut. dzieła rec.) Piotr Stanisz (aut. dzieła rec.) s. 363-370