Znaleziono 20 artykułów

Dariusz Borek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sacramentorum sanctitatis tutela" w aktualnie obowiązującym kanonicznym prawie karnym (Eucharystia) Dariusz Borek s. 41-72
"Delicta graviora contra mores" w normach "De delictis reservatis" z 2010 roku Dariusz Borek s. 53-69
Ordynariusz a "Delicta graviora" zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary Dariusz Borek s. 97-146
Przestępstwa przeciwko wierze w normach «de delictis reservatis» z 2010 roku Dariusz Borek s. 105-126
Przestępstwa przeciwko Sakramentom w Normach "De Delictis Reservatis" z 2010 roku Dariusz Borek s. 111-158
The Canonical Delicts Liable to Penal Sanctions Reserved to the Apostolic See Dariusz Borek s. 127-158
">>Sextum Decalogi praeceptum<< w kanonicznym prawie karnym aktualnie obowiązującym", Dariusz Borek, Tarnów 2015 : [recenzja] Marek Stokłosa Dariusz Borek (aut. dzieła rec.) s. 161-165
"Sacramentorum sanctitatis tutela" w aktualnie obowiązującym kanonicznym prawie karnym : sakrament spowiedzi i święceń kapłańskich Dariusz Borek s. 163-193
Wykonywanie władzy karania w instytutach zakonnych w świetle aktualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego Dariusz Borek s. 175-200
"I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede", a cura di Andrea D'Auria, Claudio Papale, Città del Vaticano 2014 : [recenzja] Dariusz Borek Andrea D'Auria (aut. dzieła rec.) Claudio Papale (aut. dzieła rec.) s. 175-184
"Formulario commentato del processo penale canonico", Claudio Papale, Città del Vaticano 2010 : [recenzja] Dariusz Borek Claudio Papale (aut. dzieła rec.) s. 178-183
"Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego", Marek Stokłosa, Warszawa 2015 : [recenzja] Dariusz Borek Marek Stokłosa (aut. dzieła rec.) s. 179-184
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej kanoniczno-liturgicznym aspektom zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych Dariusz Borek s. 191-198
"La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa", Tomás Rincón-Pérez, Roma 2014 : [recenzja] Dariusz Borek Tomás Rincón-Pérez (aut. dzieła rec.) s. 192-197
"I delicti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede - norme, prassi, obiezioni", a cura Claudio Papale, Città del Vaticano 2014 : [recenzja] Dariusz Borek Claudio Papale (aut. dzieła rec.) s. 197-208
"Studi Giuridici XCVI, Questioni attuali di diritto penale canonico", Città del Vaticano 2012 : [recenzja] Dariusz Borek s. 242-255
Uprawnienia i obowiązki ordynariusza w początkowej fazie wymiaru kar (kann. 1341-1342) Dariusz Borek s. 255-290
"Il processo penale canonico", a cura di Zbigniew Suchecki, Mursia 2000 : [recenzja] Dariusz Borek Zbigniew Suchecki (aut. dzieła rec.) s. 299-307
"Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico", a cura di Davide Cito, Milano 2005 : [reecnzja] Dariusz Borek Davide Cito (aut. dzieła rec.) s. 318-321
"Diritto Penale Canonico", Bruno Fabio Pighin, Venezia 2008 : [recenzja] Dariusz Borek Bruno Fabio Pighin (aut. dzieła rec.) s. 356-362