Znaleziono 4 artykuły

Ewa Borkowska-Bagieńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żywot pracowity Ewa Borkowska-Bagieńska s. 5-13
O patronach albo adwokatach - tekst z 9. II. 1777 r. nie znanego autora Ewa Borkowska-Bagieńska s. 60-67
O doświadczeniach kodyfikacji prawa cywilnego w II Rzeczpospolitej dla współczesnego ustawodawcy Ewa Borkowska-Bagieńska s. 125-141
O świadomości prawnej szlachty w czasach stanisławowskich i potrzebie jej badania Ewa Borkowska-Bagieńska s. 151-158