Znaleziono 3 artykuły

Alina Borkowska-Rychlewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ondyna" Hoffmanna - u źródeł romantycznej opery i dramatu Alina Borkowska-Rychlewska s. 27-41
Romantyczne echa w "szekspirowskiej" operze "Romeo i Julia" Charles'a Gounoda Alina Borkowska-Rychlewska s. 93-109
Literackie metamorfozy "Roberta Diabła" : o polskich wersjach libretta opery Giacoma Meyerbeera i dramatu Ernsta Raupacha Alina Borkowska-Rychlewska s. 95-118