Znaleziono 3 artykuły

Rafał Borkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanowisko Fryderyka II Wielkiego wobec wyjazdów młodzieży na studia zagraniczne w świetle wybranych edyktów pruskich Rafał Borkowski s. 133-143
Kolonizacja Królestwa Prus za panowania Fryderyka Wilhelma I (1713-1740) w świetle wybranych edyktów pruskich Rafał Borkowski s. 147-166
"Prusowie i Krzyżacy w mrokach tajemnic", pod red. T. Sowińskiego, Olsztyn 2012 : [recenzja] Rafał Borkowski T. Sowiński (aut. dzieła rec.) s. 166-168