Znaleziono 15 artykułów

Zbigniew Borkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reedition of BGU IV 1018 Zbigniew Borkowski s. 7-9
Some remarks on proper names in papyri Zbigniew Borkowski s. 9-12
H τά στεφάνια et les formations apparentées Zbigniew Borkowski Jean Gascou s. 13-17
In memoriam Nikolay Nikolayevich Pikous (1907-1971) Zbigniew Borkowski s. 15
Medicament label on an Ostracon from Nea Paphos, Cyprus Zbigniew Borkowski Adam Łajtar s. 19-23
Local cults and resistance to Christianity Zbigniew Borkowski s. 25-30
Formuły datujące papirusów z VI-VII wieku Zbigniew Borkowski s. 57-60
Toll-receipts for έϰατoστή, ρ ϰαí ν and έρημoφυλαϰíα from Berlin Zbigniew Borkowski s. 131-140
"Ägyptische Urkunden aus den Staatlichen Museen Berlin. Griechische Urunden (B.G.U. XI, 1)", XI Bd., 1. H., ed. by Herwig Maehler, Berlin 1966 : [recenzja] Zbigniew Borkowski Herwig Maehler (aut. dzieła rec.) s. 189-193
Kato (Nea) Paphos Zbigniew Borkowski Wiktor Andrzej Daszewski Jacek Kucy Stanisław Medeksza Ewdoksia Papuci Zofia Sztetyłło s. 196
Some 'ghost-names' to disappear from Egyptian onomastic Zbigniew Borkowski s. 223-226
"Ägyptische Urkunden aus den Staatlichen Museen Berlin. Griechische Urkunden", Bd. XI, 1968, H. 2 : [recenzja] Zbigniew Borkowski s. 248-256
"Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik", Vol. I, 1967, fasc. 1 - Vol. IV, 1969, fasc. 1 : [recenzja] Zbigniew Borkowski s. 251-253
"The Oxyrhynchus Papyri", Vol. XXXIII-XXXVIII", 1968-1971 : [recenzja] Zbigniew Borkowski s. 256-272
"Documentary Papyri from the Michigan Collection (P. Mich. 577-602)", Gerald M. Browne, "American Studies in Papyrology", vol. VI, 1970 ; "Papyri from the Michigan Collection (P. Mich. 603-625)", John C. Shelton, "American Studies in Papyrology", vol. IX, 1971 : [recenzja] Zbigniew Borkowski Gerald Michael Browne (aut. dzieła rec.) John C. Shelton (aut. dzieła rec.) s. 272-280