Znaleziono 11 artykułów

Monika Borowiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The process of transformation of academic centres as a factor upgrading the quality of human capital in the regions of France Monika Borowiec Sławomir Dorocki s. 15-27
Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy Monika Borowiec s. 24-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola zasobów intelektualnych w procesach integracji europejskiej Monika Borowiec s. 25-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego Monika Borowiec s. 32-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego Monika Borowiec s. 37-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola szkolnictwa wyższego w podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego Monika Borowiec s. 142-150
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola praktyk z przedsiębiorczości w kształceniu studentów geografii na specjalności „przedsiębiorczość z gospodarką przestrzenną” Monika Borowiec s. 167-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
Etyczne aspekty globalizacji w procesie kształtowania przedsiębiorczości Monika Borowiec s. 185-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój Krynicy-Zdroju jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych Monika Borowiec Sławomir Dorocki s. 267-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola edukacji w procesach globalizacji Monika Borowiec s. 296-307
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji Monika Borowiec Tomasz Rachwał s. 321-332
  Zacytuj
 • Udostępnij