Znaleziono 2 artykuły

W. G. Borukhovich

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Antichnye avtory о proizvodstve papirusa-bumagi v Egipte. Uchenye zapiski Gor'kovskogo Gosudarstvennogo universiteta. Seriya istoriko-filologicheskaya", Vyp. 52 = The ancient authors on the production of the papyrus-paper in Egypt. The Scientific Memoirs of the Gorkiy State University", W. G. Borukhovich, fasc. 52, 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman W. G. Borukhovich (aut. dzieła rec.) s. 417-418
"Papirusnye svidetelstva ob organizacii proizvodstva i prodaje charty v Egiptie vremeni Ptolemeev", [w:] "Problemy socialno-ekonomicheskoy istorii Drevnego mira. Sbornik pamyati akademika A. I. Tiumeneva" = "Papyrus-testimonies concerning the organization of the production and sale of charta in Egypt in the times of the Ptolemies", [w:] "The problems of the social and economic history of the Ancient World. A collection of essays in memory of the Academician A. I. Tiumenev", W. G. Borukhovich, Moscow-Leningrad 1963 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman W. G. Borukhovich (aut. dzieła rec.) s. 418