Znaleziono 7 artykułów

Grażyna Borys

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Efekty i niezamierzone skutki Europejskiego Systemu Handlu Emisjami Grażyna Borys s. 19-28
Promocja poprawy efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Grażyna Borys s. 23-31
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw beneficjentem nowego modelu gospodarki odpadami Grażyna Borys s. 23-31
Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych jako przedmiot aukcji Grażyna Borys s. 33-42
Rozwój firm usług energetycznych jako warunek poprawy efektywności energetycznej Grażyna Borys s. 259-264
Geneza i struktura rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych Grażyna Borys s. 263-271
Rynek praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jako element konstrukcji mechanizmu wyboru zwycięzców Grażyna Borys s. 545-556
    Zacytuj
  • Udostępnij