Znaleziono 6 artykułów

Benedetto Bravo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Artemidio di Efeso geografo e retore. Per la constituzione e l’interpretazione del testo del Papiro di Artemidoro", Benedetto Bravo, “Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik” 2009, Bd. 170, s. 43-63 : [recenzja] Jan Porstko-Prostyński Benedetto Bravo (aut. dzieła rec.) s. 139-140
Reformy polityczne Solona a struktura wspólnoty obywateli ateńskich w okresie archaicznym Benedetto Bravo s. 169-205, 490
"Historia starożytnych Greków. T. 2, Okres klasyczny", Benedetto Bravo, Marek Węcowski, Ewa Wipszycka, Aleksander Wolicki, Warszawa 2009 : [recenzja] Lech Trzcionkowski Benedetto Bravo (aut. dzieła rec.) Ewa Wipszycka (aut. dzieła rec.) Aleksander Wolicki (aut. dzieła rec.) Marek Węcowski (aut. dzieła rec.) s. 274-281
Philologia : przyczynek do badań nad kulturą intelektualistów antycznych od Tukidydesa do Synezjusza i św. Augustyna Benedetto Bravo Andrzej Wyrobisz (tłum.) Edward Zwolski (tłum.) s. 367-405
"Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu", oprac. B. Bravo [et al.], pod red. E. Wipszyckiej, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Niewęgłowska Benedetto Bravo (aut. dzieła rec.) Ewa Wipszycka (aut. dzieła rec.) s. 405
"Historia starożytnych Greków. T. I - do końca wojen perskich", Benedetto Bravo, Ewa Wipszycka, Warszawa 1988 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Benedetto Bravo (aut. dzieła rec.) Ewa Wipszycka (aut. dzieła rec.) s. 583-587