Znaleziono 3 artykuły

Włodzimierz Broński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recepcja nauczania Kościoła współczesnego na temat tradycji i dokumentów urzędu nauczycielskiego Kościoła jako źródła homilii w przepowiadaniu niedzielnym dla dorosłych "Biblioteki Kaznodziejskiej" i "Współczesnej ambony" Włodzimierz Broński s. 135-154
Homilia w nauczaniu Kościoła współczesnego Włodzimierz Broński s. 179-187
"Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Studium homiletyczne", Włodzimierz Broński, Lublin 2007 : [recenzja] Dariusz Lipiec Włodzimierz Broński (aut. dzieła rec.) s. 480-483