Znaleziono 5 artykułów

Mieczysław Brożek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stacjusz a Lukan Mieczysław Brożek s. 25-28
"Hellada i Roma w twórczości Józefa Weyssenhoffa", Mieczysław Brożek, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z. 27 Kraków 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Mieczysław Brożek (aut. dzieła rec.) s. 118
"Sielanka grecka", przełożyła Anna Świderkówna, opracował Jerzy Łanowski, Wrocław 1953, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka Narodowa, Seria II, nr 80, s. XCVIII, 186; "Sielanki", Teokryt, przełożył i opracował Artur Sandauer, warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 122, 2 nlb. : [recenzja] Mieczysław Brożek Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) Jerzy Łanowski (aut. dzieła rec.) Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 309-316
"Dzieje Rzymu od założenia miasta. Księgi XLI-XLV", Periochy (Streszczenia) ksiąg XVLI-CXLII", Tytus Liwiusz, przekł. Mieczysław Brożek, Wrocław 1982 : [recenzja] Maria Niewęgłowska Mieczysław Brożek (aut. dzieła rec.) Tytus Liwiusz (aut. dzieła rec.) s. 394
"Metryka grecka i łacińska (Praca zespołowa wykonana w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego)", pod redakcją Marii Dłuskiej i Władysława Strzeleckiego, Wrocław 1959, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Seria: „Poetyka. Zarys encyklopedyczny”, Dział III: Wersyfikacja, tom 8: Metryki Obcojęzyczne, część I, redaktor naczelny Maria Renata Mayenowa, komitet redakcyjny: Kazimierz Budzyk, Maria Dłuska, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 243 : [recenzja] Mieczysław Brożek Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) Władysław Strzelecki (aut. dzieła rec.) s. 566-571