Znaleziono 6 artykułów

Jozef Broda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia leśnictwa jako przedmiot nauczania na wydziałach leśnych szkół wyższych w Polsce Józef Broda
Memoriał Prezydium Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w sprawie wprowadzenia wykładów z historii leśnictwa na wydziałach leśnych akademii rolniczych Józef Broda s. 248-250
"Historia leśnictwa w Polsce", Józef Broda, Poznań 2000 : [recenzja] Andrzej Gembarzewski Józef Broda (aut. dzieła rec.) s. 268-270
"Wśród Śniegów i Bagien Tajgi. Relacje leśników deportowanych w 1940 r. z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w głąb Związku Radzieckiego", Józef Broda, Poznań 2004 : [recenzja] Maria Magdalena Blombergowa Józef Broda (aut. dzieła rec.) s. 375-381
"Andrzej Zamoyski a sprawa chłopska w drugiej połowie XVIII wieku", Józef Broda, Warszawa 1951 : [recenzja] Jerzy Michalski Jozef Broda (aut. dzieła rec.) s. 452-454
Antoni Żabko-Potopowicz (1895-1980) Józef Broda s. 703-716