Znaleziono 1 artykuł

I.N. Brodskij

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Łogiczeskoje protiworeczije i naucznoje znanije", I.N. Brodskij, "Fiłosofskie Nauki" Nr 3 (1970) : [recenzja] M. Lubański I.N. Brodskij (aut. dzieła rec.) s. 322-329