Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Brojakowska-Trząska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw Magdalena Brojakowska-Trząska s. 9-16
Wsparcie internacjonalizacji : programy stymulowania umiędzynarodowienia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Magdalena Brojakowska-Trząska s. 32-43
Klastry jako instrument intensyfikacji internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw Magdalena Brojakowska-Trząska s. 33-46