Znaleziono 2 artykuły

Wojciech Brojer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania nad wizjami średniowiecznymi w ostatnim ćwierćwieczu (1980-2005) Wojciech Brojer s. 139-147
Kultura religijna na ziemiach polskich w średniowieczu w nowym oświetleniu : (Halina Manikowska, Wojciech Brojer, Animarum cultura : studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu) Piotr Węcowski Wojciech Brojer (aut. dzieła rec.) Halina Manikowska (aut. dzieła rec.) s. 263-270