Znaleziono 5 artykułów

Anna Brosch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komunikacja tekstowa a poczucie alienacji wśród młodzieży Anna Brosch s. 82-92
Text Communication and the Alienation Phenomena among Young People Anna Brosch s. 102-113
Wpływ przekazów medialnych na kształtowanie wzorca kobiecości u dzieci w wieku przedszkolnym : na przykładzie animowanych filmów Walta Disneya Anna Brosch s. 119-131
Kultura medialna młodzieży gimnazjalnej w obliczu ekspansji mediów elektronicznych Anna Brosch s. 130-141
Tekstowy charakter komunikacji wirtualnej a problemy edukacyjne młodzieży gimnazjalnej Anna Brosch s. 289-300