Znaleziono 5 artykułów

Eduard Bruna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkce, struktura, metody a metodologie vědeckého poznání Eduard Bruna Květoň Holcr Juliusz Piwowarski Viktor Porada s. 189-204
Základní kategorie zpravodajské činnosti namířené proti terorismu, její organizace a technické prostředky Eduard Bruna Petr Ibl Viktor Porada s. 205-216
Bezpečnostní výzkum v oblasti konstituování a rozvoje bezpečnostních věd Eduard Bruna Květoň Holcr Viktor Porada s. 214-227
K průnikům teorie práva a bezpečnostních věd v ČR a SR : (na příkladě formulace bezpečnostní doktríny) Eduard Bruna Victor Porada s. 228-242
Bezpečnostní identifikace v proměnách času Eduard Bruna Viktor Porada s. 384-398