Znaleziono 5 artykułów

Jan Jacek Bruski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spór o Galicję Wschodnią - dwugłos Polaka i Ukraińca Jan Jacek Bruski Orest Krasivs'kyj (aut. dzieła rec.) Ludwik Mroczka (aut. dzieła rec.) s. 155-162
Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie w latach 1919-1924 Jan Jacek Bruski s. 161-165
Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie Zachodniej na przykładzie Tarnopolszczyzny w latach 1946-1989 Jarosław Stocki Jan Jacek Bruski (tłum.) s. 203-226
"Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1818-1924)", Jan Jacek Bruski, Kraków 2000 : [recenzja] Emilian Wiszka Jan Jacek Bruski (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"Petlurowcy. Centrum. Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919-1924)", Jan Jacek Bruski, Kraków 2000 : [recenzja] Przemysław Waingertner Jan Jacek Bruski (aut. dzieła rec.) s. 207-212