Znaleziono 3 artykuły

Marek Brylonek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podejście zintegrowane w reagowaniu kryzysowym Marek Brylonek s. 5-23
Police forces in international crisis management Marek Brylonek s. 7-20
Tendencje rozwoju zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej Marek Brylonek s. 23-37