Znaleziono 2 artykuły

Jan Brzękowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Szkice literackie i artystyczne. 1925-1970", Jan Brzękowski, Wybór, wstęp i oprac. A.K. Waśkiewicz, Kraków 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jan Brzękowski (aut. dzieła rec.) s. 169
"W Krakowie i w Paryżu. Wspomnienia i szkice", Jan Brzękowski, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 310, 2 nlb. + 18 wklejek ilustr. : [recenzja] Alina Kowalczykowa Jan Brzękowski (aut. dzieła rec.) s. 356-359