Znaleziono 7 artykułów

Paweł Brzegowy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spostrzeżenia z wdrażania idei développement durable i budowy społeczeństwa zrównoważonego we Francuskich Indiach Zachodnich i Gujanie Francuskiej w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku Paweł Brzegowy Sławomir Dorocki s. 39-55
Rozwój przemysłu turystycznego departamentów Francji zamorskiej w warunkach światowego kryzysu gospodarczego Paweł Brzegowy Sławomir Dorocki s. 136-161
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania postaw przedsiębiorczych we Francji Paweł Brzegowy Sławomir Dorocki s. 149-163
  Zacytuj
 • Udostępnij
Intensyfikacja usług uzdrowiskowych w Polsce po okresie transformacji systemowej Paweł Brzegowy Sławomir Dorocki s. 165-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Les départements français d'Amérique : artefakty kolonialnej przeszłości Francji Paweł Brzegowy Sławomir Dorocki s. 176-197
Regionalne zróżnicowanie kształcenia we Francji w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości departamentów zamorskich Paweł Brzegowy Sławomir Dorocki s. 229-258
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wychodźstwo polskie do Francji w czasach belle epoque", Warszawa 1996 : [recenzja] Paweł Brzegowy Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (aut. dzieła rec.) s. 299-302