Znaleziono 6 artykułów

Jerzy Brzeziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Erozja norm akademickich : próba diagnozy Jerzy Brzeziński s. 9-39
    Zacytuj
  • Udostępnij
O niektórych etycznych problemach badań naukowych w psychologii Jerzy Brzeziński s. 37-53
Zagadnienia badania języka i stylu pisarza : na materiale polskiej poezji sentymentalnej Jerzy Brzeziński s. 56-72
Eksperymentalne badanie zmian - metodologiczne problemy stosowania pretestu zmiennej zależnej Jerzy Brzeziński s. 113-139
"O niektórych etycznych problemach badań w psychologii", Jerzy Brzeziński, "Teksty" nr 3 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 209
Etos akademicki : między tradycją i wyzwaniami współczesności Jerzy Brzeziński s. 227-235