Znaleziono 3 artykuły

Adam Brzozowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki reformy polskiego prawa cywilnego : nowa regulacja nominalizmu i waloryzacji Adam Brzozowski s. 12-17
Regulacja wpływu zmiany okoliczności na zobowiązania w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 28 lipca 1990 r. Adam Brzozowski s. 19-24
Z problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Adam Brzozowski s. 63-92