Znaleziono 3 artykuły

Marek Buś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o Makowieckim - norwidyście Marek Buś s. 71-84
">>Moja piosnka<< (II) C.K. Norwida - próba interpretacji", Marek Buś, Bogusław Gryszkiewicz, "Ruch Literacki" z. 2 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Marek Buś (aut. dzieła rec.) Bogusław Gryszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 172
"Miłosz i Norwid", Marek Buś, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Marek Buś (aut. dzieła rec.) s. 183