Znaleziono 4 artykuły

Dorota Buchnowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie uczelnie wyższe w serwisach społecznościowych Dorota Buchnowska s. 147-155
Kształtowanie kultury organizacyjnej wspierającej zarządzanie relacjami z klientami Dorota Buchnowska s. 567-575
Aktywność najlepszych polskich uczelni wyższych w serwisie społecznościowym Facebook Dorota Buchnowska s. 605-614
Propozycja modelu zarządzania wiedzą o klientach Dorota Buchnowska s. 658-665