Znaleziono 10 artykułów

Karol Buczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powołowe - poradlne - podymne Karol Buczek s. 1-30
Prawo rycerskie i powstanie stanu szlacheckiego w Polsce Karol Buczek s. 23-46
W sprawie interpretacji dokumentu trzebnickiego z r. 1204 Karol Buczek s. 178-181, 38-77
O kilku mapach Polski z czasów Stanisława Augusta Karol Buczek s. 85-101
"Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny", Karol Buczek, Wrocław [etc.] 1963 : [recenzja] Stanisław Herbst Karol Buczek (aut. dzieła rec.) s. 146-150
Z nowszych badań nad osadnictwem ziem polskich w średniowieczu : na marginesie rozprawy J. Paradowskiego, Osadnictwo w ziemi chełmińskiej w wiekach średnich, Lwów 1936 Karol Buczek s. 274-295
Kilka uwag o naroku : w odpowiedzi na artykuł W. Hejnosza, "Jeszcze w sprawie polskiego naroku. Uwagi polemiczne" Karol Buczek s. 334-344
Jeszcze o testamencie Bolesława Krzywoustego Karol Buczek s. 621-639
Zagadnienie polskiego naroku Karol Buczek s. 665-697, 903-904
O dzielnicy księcia Henryka Sandomierskiego Karol Buczek s. 696-703