Znaleziono 15 artykułów

Józef Budniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekumenizm w przestrzeni religijnej na Śląsku Cieszyńskim Józef Budniak s. 29-36
Pastoral Counselling of Multi‑Religious Families Based on Examples from Bielsko‑Żywiec Diocese Józef Budniak s. 61-73
“Sunday belongs to the Lord and to us” — in Roman Catholic-Lutheran Families Józef Budniak s. 63-76
"Pamiętaj, abyś dzień święty święcił" : perspektywa ekumeniczna Józef Budniak s. 107-119
Religious Education of Children in Families of Di erent Confessions Józef Budniak s. 113-124
Ruch Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Rzymskokatolickim Józef Budniak s. 207-213
Vierzig Jahre des Dekretes über Ökumenismus Unitatis redintegratio in Teschner Schlesien Józef Budniak s. 209-221
Vierzig Jahre des Dekretes über Ökumenismus Unitatis redintegratio in Teschner Schlesien Józef Budniak s. 209-221
"Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego : studium historyczno-pastoralne", Józef Budniak, Katowice 2002 : [recenzja] Michał Czajkowski Józef Budniak (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964—2014) [Encyclopedia of Ecumenism in Poland (1964—2014)]", Eds. J. Budniak, Z. Glaeser, T. Kałużny, Z. Kijas, Kraków 2016 : [recenzja] Józef Budniak J. Budniak (aut. dzieła rec.) Z. Glaeser (aut. dzieła rec.) T. Kałużny (aut. dzieła rec.) Z. Kijas (aut. dzieła rec.) s. 303-305
"Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego Historia i aktualność tradycji cyrylo‑metodiańskiej", Józef Budniak, Andrzej Kasperek, Katowice 2014 : [recenzja] Helena Hrehova Józef Budniak (aut. dzieła rec.) Andrzej Kasperek (aut. dzieła rec.) s. 305-308
Męczeństwo bł. Jana Sarkandra Józef Budniak s. 309-328
"Czytanie Reformatora Marcin Luter i jego pisma" = "Reading the Reformer: Martin Luther and His Writings", Jerzy Sojka, Wisła 2017 : [recenzja] Józef Budniak Jerzy Sojka (aut. dzieła rec.) s. 311-312
Jedność Europy - wspólne dziedzictwo kulturowe i religijne Józef Budniak s. 317-324
"Pojednanie drogą Kościoła : Dziesięciolecie encykliki <<Ut unum sint>>", red. Józef Budniak, Katowice 2006 : [recenzja] Grzegorz Kucza Józef Budniak (aut. dzieła rec.) s. 471-472