Znaleziono 1 artykuł

Magdalena Budyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Forensic Psychology and Law", red. Alicja Czerederecka, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Józef Wójcikiewicz, Kraków 2000 : [recenzja] Magdalena Budyn Alicja Czerederecka (aut. dzieła rec.) Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska (aut. dzieła rec.) Józef Wójcikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 177-182