Znaleziono 5 artykułów

Marek Budziarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyznania i religie w Łodzi w XIX wieku Marek Budziarek s. 7-20
„Gloria victis” : martyrologia wykładowców łódzkiego Seminarium Duchownego podczas okupacji hitlerowskiej 1939–1945 Marek Budziarek s. 21-27
Bibliografia selektywna historii Kościoła łódzkiego Marek Budziarek s. 143-170
Konformizm czy opozycja? : Kapucyni lubelscy wobec sprawy narodowej w XVIII i XIX w. Marek Budziarek s. 169-195
Powstanie konwentu kapucyńskiego w Lublinie : w pierwszej połowie XVIII w. Marek Budziarek s. 271-287