Znaleziono 17 artykułów

Agnieszka Budziewicz-Guźlecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 5-14
Selected aspects of the telecommunication market : examples of Poland and Denmark Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 9-14
Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 9-17
Zmiany w przedsiębiorstwach formą adaptacji do e-gospodarki Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 22-29
Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach gospodarki elektronicznej Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 25-33
Rozwój kapitału ludzkiego w województwie zachodniopomorskim w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 29-44
Zarządzanie wiedzą w dobie nowej gospodarki Agnieszka Budziewicz-Guźlecka Anna Drab-Kurowska s. 39-51
Informacja i wiedza czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 99-107
Innowacje w usługach logistycznych Agnieszka Budziewicz-Guźlecka Anna Drab-Kurowska s. 125-133
The role of information and its use in Polish companies Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 145-151
Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 319-329
Rola e-administracji w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 347-354
E-administracja w Polsce Agnieszka Budziewicz-Guźlecka Anna Drab-Kurowska s. 366-373
Rola informacji w internetowej komunikacji marketingowej Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 503-509
Nowy produkt telekomunikacyjny w aspekcie konwergencji Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 519-530
Rola e-administracji w gospodarce opartej na wiedzy Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 519-527
Rola systemów informatycznych w logistyce Agnieszka Budziewicz-Guźlecka Anna Drab-Kurowska s. 669-675