Znaleziono 8 artykułów

Władysław Bugajski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawne sposoby zapobiegania hałasom i szkodliwym drganiom w mieszkaniach i w zakładach pracy Władysław Bugajski s. 18-50
Służebność drogi koniecznej (art. 33 § 1 prawa rzecz. - art. 145 k.c.) i zasady współżycia społecznego (art. 3 p.o.p.c. - art. 5 k.c.) - a przepisy o energetyce i wywłaszczeniu nieruchomości Władysław Bugajski s. 19-28
Przepisy o zakładaniu na cudzych nieruchomościach urządzeń wodno-kanalizacyjnych, gazociągowych, energetycznych i telekomunikacyjnych a tzw. służebności ustawowe (art. 145, 146 k.c.) : (uwagi na tle problematyki granic prawa własności) Władysław Bugajski s. 28-38
Prawne podstawy wyznaczania działek budowlanych w miastach i osiedlach : (z zagadnień norm o planowaniu przestrzennym, gospodarowaniu i wywłaszczaniu bez odszkodowania terenów w miastach i osiedlach) Władysław Bugajski s. 39-54
Przepisy o zakładaniu na cudzych nieruchomościach urządzeń wodno-kanalizacyjnych, gazociągowych, energetycznych i telekomunikacyjnych, a tzw. służebności ustawowe (art. 145, 146 k.c.) : (uwagi na tle problematyki granic prawa własności) : (ciąg dalszy) Władysław Bugajski s. 46-65
Przepisy o zakładaniu na cudzych nieruchomościach urządzeń wodno-kanalizacyjnych, gazociągowych, energetycznych i telekomunikacyjnych, a tzw. służebności ustawowe (art. 145, 146 k.c.) : (uwagi na tle problematyki granic prawa własności) Władysław Bugajski s. 46-56
"Prawo wywłaszczeniowe (ustawa z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości) - Komentarz", Walenty Ramus, Warszawa 1965 : [recenzja] Władysław Bugajski Walenty Ramus (aut. dzieła rec.) s. 66-72
Pytania i odpowiedzi prawne Władysław Bugajski s. 106-110
    Zacytuj
  • Udostępnij