Znaleziono 21 artykułów

Janusz Bujak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Fides quae creditur", czyli relacja wiary i rozumu Janusz Bujak s. 7-22
Wybrane aspekty antropologii teologicznej konstytucji duszpasterskiej "Gaudium et spes" 22. Soboru Watykańskiego II Janusz Bujak s. 19-31
"Inteligentny projekt" pomostem między neodarwinizmem i wiarą w Stwórcę? : refleksje Kard. Christopha Schönborna na temat współczesnych konfliktów między nauką a wiarą Janusz Bujak s. 31-50
Przyczyny i konsekwencje rezygnacji Benedykta XVI z tytułu "patriarchy Zachodu" Janusz Bujak s. 35-56
Imago Dei jako źródło godności człowieka i wartości jego cielesności Janusz Bujak s. 35-45
Lutra koncepcja „niewolnej woli” w świetle doktryny Kościoła katolickiego Janusz Bujak s. 39-50
Pierwszeństwo Kościoła powszechnego wobec Kościołów lokalnych Janusz Bujak s. 39-55
Antropologia "imago Dei" jako odpowiedź na antropologię "gender" Janusz Bujak s. 41-61
Wolność i prawa człowieka jako fundament demokracji w nauczaniu papieża Jana Pawła II Janusz Bujak s. 43-50
Kwestia celowości procesów ewolucyjnych w refleksji Kardynała Christophera Schönborna Janusz Bujak s. 51-70
"Homo naturae lupus est"? : Problem relacji człowieka i natury w ujęciu historycznym i współczesnym Janusz Bujak s. 73-90
Eklezjologia trynitarno-eucharystyczna w dokumentach Międzynarodowej Komisji Mieszanej do dialogu teologicznego między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym Janusz Bujak s. 77-103
Posługa biskupa w świetle dokumentów Międzynarodowej Komisji Mieszanej do dialogu katolicko-prawosławnego Janusz Bujak s. 79-97
Osoba Jezusa Chrystusa istotą eschatologii chrześcijańskiej Janusz Bujak s. 93-105
Aktualność orędzia fatimskiego w świetle postulatu nowej ewangelizacji Janusz Bujak s. 105-121
Znaczenie współpracy katolików i prawosławnych dla przyszłości Europy Janusz Bujak s. 123-136
Relacja z sympozjum "Gesù nostro contemporaneo?" Janusz Bujak s. 173-174
Ojciec Paul Watson : apostoł jedności Kościoła Janusz Bujak s. 189-205
"Studia soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II", red. Michał Białkowski, Toruń 2013 : [recenzja] Janusz Bujak Michał Białkowski (aut. dzieła rec.) s. 345-347
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Małżeństwo i rodzina w nauczaniu i duszpasterskiej praktyce Kościoła", Koszalin, 16 kwietnia 2016 Janusz Bujak s. 427-429
"Jezus z Nazaretu. Część I : od chrztu w Jordanie do Przemienienia", Joseph Ratzinger, Benedykt XVI, Kraków 2007 : [recenzja] Janusz Bujak Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) s. 626-635