Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Bujanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ czynników ryzyka na czas udrożnienia tętnicy wieńcowej u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi Małgorzata Bujanowska Joanna Żółtańska s. 23-45
Zawodowe zagrożenia zdrowia pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy Małgorzata Bujanowska Joanna Żółtańska s. 47-73