Znaleziono 5 artykułów

Anna Bujko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje powojennej kinematografii na Warmii i Mazurach (1945-1950) Anna Bujko s. 157-172
Stan sanitarny w powiecie piskim w świetle sprawozdania z wyjazdu inspekcyjnego na teren powiatu piskiego w dn. 8–21 lutego 1946 r. Anna Bujko s. 191-198
Stan sanitarno-epidemiczny na Warmii i Mazurach w latach 1945-1950 : wybrane zagadnienia Anna Bujko s. 253-277
"Starostwo powiatowe w Olsztynie 1945-1950. Wybór dokumentów", wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył Robert Syrwid", Olsztyn 2009 : [recenzja] Anna Bujko Robert Syrwid (aut. dzieła rec.) s. 298-302
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945-1948, Radosław Domke, Zielona Góra 2010 : [recenzja] Anna Bujko Radosław Domke (aut. dzieła rec.) s. 411-416