Znaleziono 12 artykułów

Jacek Buko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jacek Buko Marzena Frankowska Piotr Niedzielski s. 5-6
Wprowadzenie do zarządzania informacją w przedsiębiorstwach usługowych Jacek Buko s. 13-19
Powszechne usługi pocztowe w regulacjach unijnych Jacek Buko s. 15-26
Wpływ rozwoju technologii teleinformatycznych na funkcjonowanie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Jacek Buko Marta Rozwałka s. 19-28
Mikrofinansowanie : istota, znaczenie i problemy dystrybucyjne Jacek Buko s. 35-42
Zagrożenia korupcyjne w informatyzacji przestrzeni publicznej Jacek Buko s. 221-228
Znaczenie i problemy dystrybucyjne mikrofinansowania Jacek Buko s. 279-287
    Zacytuj
  • Udostępnij
Formalizacja powszechnych usług pocztowych w Unii Europejskiej Jacek Buko s. 319-332
Information management in the postal companies Jacek Buko s. 447-453
Zasadność przewidywanych zmian w krajowych uregulowaniach odnośnie do zakresu i dostępności pocztowych usług powszechnych Jacek Buko s. 543-552
Czynniki kształtujące współczesny rynek usług pocztowych Jacek Buko s. 619-626
Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce Jacek Buko Agnieszka Tomaszewicz s. 643-651