Znaleziono 4 artykuły

Marcin Bukowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odbudowa katedry wrocławskiej Marcin Bukowski s. 31-36
"Niektóre zagadnienia techniczne w odbudowie architektury średniowiecznej", Marcin Bukowski, "Inżyniera i Budownictwo", R. VI, nr 10-12 : [recenzja] Marcin Bukowski (aut. dzieła rec.) s. 172
Odbudowa zabytków Wrocławia : jednofilarowy kościół św. Piotra i Pawła na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu Marcin Bukowski s. 192-205
"Zabytki wrocławskie w odbudowie", Marcin Bukowski, "Tygodnik Powszechny", V, nr 6 (204) : [recenzja] Marcin Bukowski (aut. dzieła rec.) s. 285