Znaleziono 6 artykułów

Andrzej Bulsiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzaje odszkodowania za niesłuszne skazanie i oczywiście bezzasadny areszt tymczasowy Andrzej Bulsiewicz s. 25-28
Maferialnoprawne warunki odpowiedzialności Skarbu Państwa ze szkodq spowodowanq oczywiście niesłusznym tymczasowym aresztowaniem Andrzej Bulsiewicz Piotr Hofmański s. 37-49
Orzekanie o przepadku poręczenia majątkowego zastosowanego jako środek zapobiegawczy Andrzej Bulsiewicz s. 58-72
Zmiana wysokości lub czasu trwania renty zasądzonej z tytułu niesłusznego skazania lub bezpodstawnego aresztu tymczasowego Andrzej Bulsiewicz s. 76-79
"Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym", Andrzej Bulsiewicz, Toruń 1991 : [recenzja] Romuald Kmiecik Andrzej Bulsiewicz (aut. dzieła rec.) s. 89-94
Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w projekcie zmian przepisów kodeksu postępowania karnego Andrzej Bulsiewicz s. 114-120