Znaleziono 1 artykuł

Katarzyna Burdynowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza typów innowacji wdrażanych w mikroprzedsiębiorstwach Katarzyna Burdynowska Marta Grabowska s. 285-291