Znaleziono 8 artykułów

Irena Burzacka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Milołaja Kopernika w Toruniu (1978/1979) Irena Burzacka s. 19-23
Pisarz na wygnaniu a styl Jan Cep Józef Czapski François Fejtö Ladislas Gara Julian Gorkin Konstanty Aleksander Jeleński Nicolas Nabokov Piotr Rawicz Szabolcs de Vajay Irena Burzacka (tłum.) s. 23-37
W gąszczu pytań - powieść "Skrytki" Zofii Romanowiczowej Irena Burzacka s. 417, 70-85
">>Nienasycenie<< S.I. Witkiewicza a powieść młodopolska", Irena Burzacka, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XI, z.66, Toruń 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Irena Burzacka (aut. dzieła rec.) s. 161
"Chrześcijański pesymizm Mariana Zdziechowskiego", Irena Burzacka, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55, Kraków 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Irena Burzacka (aut. dzieła rec.) s. 176
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Irena Burzacka s. 209-211
"Wśród pielgrzymów. (Szkice o modernistycznych postawach światopoglądowych)", Irena Burzacka, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Maria Prussak Irena Burzacka (aut. dzieła rec.) s. 225
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Romantyczna genealogia polskiego modernizmu. Rekonesans", Tomasz Weiss, indeks zestawił Andrzej Makowiecki, Warszawa 1974, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 320 : [recenzja] Irena Burzacka Andrzej Makowiecki (aut. dzieła rec.) Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) s. 357-365