Znaleziono 7 artykułów

Michał Buszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
NewConnect – nowy rynek wspomagający rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Michał Buszko s. 21-32
Fundusze hipoteczne oraz odwrócone hipoteki modelu sprzedażowego w Polsce Michał Buszko s. 53-62
Ograniczenie wydatków z tytułu spłaty walutowych kredytów mieszkaniowych Michał Buszko s. 77-88
Fundusze hedgingowe jako innowacyjna forma inwestowania na rynkach finansowych Michał Buszko s. 257-269
Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw : uwarunkowania, ryzyko, rozwój Michał Buszko Bożena Kołosowska s. 297-309
Relacje inwestorskie w spółkach sektora MŚP notowanych na rynku NewConnect : aspekty teoretyczne i praktyczne Michał Buszko Bożena Kołosowska s. 429-440
Przechodzenie spółek z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany GPW : cele, uwarunkowania, efekty Michał Buszko Bożena Kołosowska s. 492-502