Znaleziono 4 artykuły

Barbara Butent-Stefaniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mikowice, gm. Namysłów, woj. opolskie, St. 1, AZP 82-33 Barbara Butent-Stefaniak Bogusław Gediga Elżbieta Kłosińska Leszek Ziąbka s. 20-21
Skarby wczesnośredniowiecznego Śląska w kontekście znalezisk wielkopolskich Barbara Butent-Stefaniak s. 39-48
Mikowice, gm. Namysłów, woj. opolskie, st. 1 Barbara Butent-Stefaniak Bogusław Gediga Elżbieta Kłosińska Bogusław Maryniak Wojciech Tesarczyk s. 42-43
Mikowice, gm. Namysłów, woj. opolskie. Stanowisko 1 Barbara Butent-Stefaniak Bogusław Gediga Lech Kozłowski Elżbieta Kłosińska Bogusław Maryniak s. 65