Znaleziono 1 artykuł

A. M. Butlerow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Naucznaja i uczebnaja diejatielnost. Sbornik dokumentow", A. M. Butlerow, Moskwa 1961 : [recenzja] Edmund Trepka A. M. Butlerow (aut. dzieła rec.) s. 573-574