Znaleziono 3 artykuły

Jelena Byś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy wynikające z wejścia w życie ustawy RRFSR "O wolności wyznań" z dnia 25 października 1990 roku Jelena Byś s. 183-209
Stosunek państwa do kościołów w Rosji od chrztu Rusi do rewolucji październikowej : (od X w. do 1917 r.) Jelena Byś s. 185-211
Normalizacja sytuacji prawnej związkow wyznaniowych w Federacji Rosyjskiej w oparciu o ustawę RRFSR o wolności wyznań z 25 października 1990 roku Jelena Byś s. 241-267