Znaleziono 4 artykuły

Grażyna Cęcelek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bariery i szanse edukacyjne dziecka z rodziny ubogiej Grażyna Cęcelek s. 47-55
Rola nauczyciela-wychowawcy we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej Grażyna Cęcelek s. 49-57
Kształcenie na odległość ważnym wyzwaniem dla edukacji w społeczeństwie informacyjnym Grażyna Cęcelek s. 63-72
Rola szkoły w procesie zapobiegania skutkom socjalizacji dziecka w rodzinie biednej Grażyna Cęcelek s. 99-109