Znaleziono 7 artykułów

M. C.

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sąd Najwyższy w okresie XX lecia Polski Ludowej [przegląd artykułu Mariana Mazura i Zbigniewa Resicha pod tym samym tytułem, opublikowanego w Nr 7-8 M. C. s. 69-71
O fałszywym samooskarżeniu M. C. s. 71-72
Bójka a obrona konieczna M. C. s. 72-73
Dziedziczenie gospodarstw rolnych według kodeksu cywilnego i przepisów wprowadzających kod. cyw. M. C. s. 73-74
Zmiany w dziedzinie zawierania małżeństw i rejestracji stanu cywilnego, jakie przynosi kodeks rodzinny i opiekuńczy [przegląd artykułu Józefa Litwina o tym samym tytule, opublikowanego w nr 7-8 M. C. s. 74
O zmianach w prawie małżeńskim w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego M. C. s. 74
Zebranie Sekcji Kobiet Prawników przy Zarządzie Głównym Ligi Kobiet M. C. s. 95-96