Znaleziono 2 artykuły

Claude Calame

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
La poésie lyrique archaïque comme la genre littéraire Claude Calame s. 29-39
Między słowem mówionym a pisanym : wypowiadanie i wypowiedzenie w greckiej poezji archaicznej Claude Calame Wojciech Maczkowski (tłum.) s. 297-322