Znaleziono 1 artykuł

Giuseppe Camodeca

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii", T. I-II, Giuseppe Camodeca, Roma 1999 : [recenzja] Jakub Urbanik Giuseppe Camodeca (aut. dzieła rec.) s. 257-260