Znaleziono 1 artykuł

Silvia Capíková

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bariéry, na ktoré narážajú ľudia so sluchovým postihnutím v Slovenskej republike Pavol Beňo Silvia Capíková Ingrid Juhásová s. 73-84