Znaleziono 1 artykuł

Ute Caumanns

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miasto i zdrowie a perspektywa porównawcza : uwagi metodyczne na przykładzie reform sanitarnych w XIX-wiecznej Warszawie Ute Caumanns s. 45-62